Melbourne, Vào lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật 18/8/2019. Tại Nhà thờ Thánh Phê Rô Vùng Epping Melbourne. Hội Ái Hữu Nghệ - Tĩnh - Bình đã tổ chức dâng lễ đồng tế mừng bổn mạng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, là bổn mạng của hai Giáo Phận Hà Tĩnh và Vinh.
Quý Linh mục gốc giáo phận Hà Tĩnh và Vinh

Xem hình