CỘNG ĐỒNG Công Giáo VIỆT NAM ÚC CHÂU
VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY IN AUSTRALIA. VCCA.
VIETNAMESE CATHOLIC CHAPLAINCY IN AUSTRALIA
95 Mt. Alexander Road, Flemington, Victoria 3031
Email: ngoctansss2014@yahoo.com.au; minhtam.nguyen2014@mail.com
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

Tuyên Úy Đoàn Liên Bang Úc Châu nhận được tin buồn:

BÀ CỐ MATTA NGUYỄN THỊ TƯƠI
Thân mẫu của Cha PHÊRÔ NGUYỄN MINH THÚY


Vừa hoàn tất cuộc hành trình đức tin nơi dương thế, nay đã về nhà Cha trên trời,
vào ngày 27 tháng 06 năm 2019, tại Perth, Australia, hưởng thọ 91 tuổi.

Tuyên Úy Đoàn và Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Liên Bang Úc Châu xin thành kính phân ưu cùng
Cha Phêrô Nguyễn Minh Thúy và Gia Đình Tang Quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa qua sự bầu cử của Hiền Mẫu La Vang, đón nhận linh hồn
Bà cố về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên Đàng.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

Úc Châu ngày 02.7.2019.
Ban Đại Diện Tuyên Úy Đoàn.

+Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long OFM,
Giám Mục Giáo Phận Parramatta, Cố Vấn Tuyên Úy Đoàn.


Chủ Tịch: Joseph Trần Ngọc Tân,sss - Melbourne.
Phó Chủ Tịch: Cha Paul Chu Văn Chi - Sydney.
Thư Ký: Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm - Adelaide.
Thủ Quỹ: Cha Joseph Nguyễn Minh Nguyên - Brisban
Truyền Thông: Cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB, Chủ nhiệm Nguyệt San dân Chúa UC.