Melbourne, tối 2/8/2019. Tại Happy Receptions vùng West Footscray. Cộng đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo phận Melbourne, đã tổ chức bữa cơm gây quỹ, để hổ trợ cho các em thiếu niên trong cộng đồng, đi dự Đại Hội Thiếu Niên toàn Liên Bang Úc châu tại Perth tháng 12/2019. Và quỹ sinh hoạt cộng đồng.
Đoàn TNTT trình diễn


Hình Lê Hải
Hình

Buổi dạ tiệc được sự hưởng ứng và tham dự của mọi thành viên trong cộng đồng. Với 46 bàn được đặt trước đã đầy kín khách tham dự. Với các ban ngành, đoàn thể, các cộng đoàn trong cộng đồng về dự. Về phía các vị lãnh đạo, chúng tôi thấy có sự hiện diện của quý Cha trong ban tuyên úy và quý Cha Việt Nam bao gồm:

Cha Giuse Vũ Ngọc Tuyển, Lý Trọng Danh, Lê Văn Sơn, Lê Thành Nhơn và Nguyễn Ngọc Dũng và quý vị nam, nữ tu sỹ về dự.

Vì là dạ tiệc gây quỹ cho thiếu niên, nên chúng tôi cũng thấy sự hiện diện đầy đủ các đoàn nhóm thiếu niên đại diện cho các cộng đoàn và đoàn thể như: Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Đoàn Thanh Thiếu niên Công Giáo, Thanh thiếu niên Don Bosco, và thiếu niên các cộng đoàn đóng góp phần văn nghệ rất trẻ trung và sôi nổi, nhiệt tình và xuất sắc được cử tọa tham dự rất vui. Đặc biệt, có sự đóng góp của Cha Vũ Ngọc Tuyển thổi Saxo qua bản Đêm Đông bất hủ, Cha Nguyễn Ngọc Dũng đơn ca bài nhạc đời, vv.