Melbourne, Thánh lễ lúc 6 giờ 30, chiều Thứ Sáu, Ngày 16/8/2019. Tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Trước cộng đoàn dân Chúa và gia đình, bạn hữu. Linh mục quản nhiệm Giuse Trần Ngọc Tân với năng quyền, đã đại diện Hội Thánh Công Giáo ban các phép Bí Tích Rửa Tội cho bảy anh chị em được đón nhận vào Hội Thánh Công Giáo.

Đón nhận Bí tích rửa tội


Xem hình

Mở đầu, Linh mục chủ tế đã cử hành nghi thức tuyên xưng đức tin Công Giáo cho ba anh chị em từ Giáo Hội Tin Lành xin gia nhập Hội Thánh Công Giáo. Tiếp theo là các Nghi thức Xức Dầu, nghi thức Ban Bí Tích Rửa tội. Trao ban áo trắng và nến với ánh sáng từ nến Phục Sinh.

Trong nghi thức ban Bí Tích Thêm Sức cho mười anh chị em (bao gồm bảy anh chị em vừa nhận Bí Tích Rửa Tội và ba anh chị em vừa tuyên xưng Đức Tin gia nhập Hội Thánh Công Giáo.)

Sau đó, các anh, chị, em đã được Rước Mình Máu Thánh Chúa lần đầu, cùng với Cộng đoàn dân Chúa trong tình con cái của Chúa.

Trong lời cám ơn của một em đại diện, đã hết lòng cám ơn đến Cha Quản Nhiệm Cộng Đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm, Ban Mục vụ, các ban ngành đoàn thể và cộng đoàn. Ban Giáo Lý của cộng đoàn đã ưu ái giúp đỡ các anh chị em đón nhận được ánh sáng đức tin, và hiểu về tình thương của Chúa. Em cũng kể lại những chia sẻ của buổi học cuối cùng, từ các bác lớn tuổi, cho đến các anh chị nhỏ tuổi, hiểu được ý nghĩa của ơn gọi làm con Thiên Chúa, và đã mạnh dạn đến với Chúa để được chung hưởng tình thương bao la của ơn cứu độ.