Melbourne, lúc 6 giờ chiều thứ ba, 7/5/2019. Sau một ngày họp thường niên của năm 2019. Tuyên Úy Đoàn đã kết thúc ngày họp thứ hai và đã cùng Legio thuộc Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm dâng hoa nhân tháng hoa và dâng lễ đồng tế cùng cộng đoàn.

Đức Cha Vincent Nguyên Văn Long và Đức Cha Mark Edwards đến thăm TUD
Xem Hình

Đoàn dâng tiến hoa trong đồng phục áo dài, đầu đội khăn đóng, đã nhịp nhàng theo lời ca tiếng nhạc xếp các đội hình, đã dâng nến trước tượng Đức Mẹ, sau đó mới dâng các bông hoa tươi thắm.

Thánh lễ do Đức Ông Nguyễn Minh Tâm thuộc Cộng đoàn Nam Úc chủ tế cùng quý Cha trong Tuyên Úy Đoàn về dự họp cùng đồng tế.

Theo với truyền thống của cộng đoàn, mỗi thứ ba đầu tháng, có giờ chầu Thánh Thể do Legio phụ trách.

Quý Cha thuộc Tuyên Úy Đoàn đã trở lại phòng họp và Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long Giám mục Chánh Tòa Giáo Phận Parramatta với cương vị cố vấn của Tuyên Úy Đoàn Việt Nam Liên Bang Úc, và Đức Cha Mark Edwards Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Melbourne, phụ trách khu vực Miền Tây TGP cũng đến thăm Tuyên Úy Đoàn.

Qua chào thăm và chúc cho cuộc họp của Tuyên Úy Đoàn Việt Nam Liên Bang Úc Châu đạt kết quả mong muốn để phục vụ dân Chúa. Hai Đức cha đã ở lại dùng cơm cùng qúy cha và ban mục vụ cộng đồng và Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm trong tình thân thương, như một sự quan tâm rất nhiều đến Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam.