Melbourne, 16-9-2017
Một buổi sáng thứ bảy khá lạnh của đầu mùa xuân Nam Thái Bình Dương đã đến với hội viên Hiệp Hội TTGĐ CGVN. Trong ngôi thánh đường cổ kính và ấm cúng, khoảng 300 hội viên Hiệp Hội đã tề tựu lúc 10:00 sáng để tham dự thánh lễ với sự chủ tế của Cha Nguyễn Văn Cao, SJ, Linh Hướng Hiệp Hội và Cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng, linh mục chính xứ St Margaret Mary, vùng Brunswick.

Hình của Phan Thanh Giới
Trong bài giảng sau Lời Chúa, Cha Anthony đã nêu bật ý nghĩa của sự tương trợ, một trong những việc cần thiết phải làm để thực hiện giới răn yêu thương mà Thiên Chúa đã răn dạy loài người. Sự tương trợ này càng có ý nghĩa khi mọi người cùng hợp sức để giúp đỡ nhau về tinh thần và vật chất mỗi khi có những anh chị em vì bệnh hoạn hay tuổi tác đã phải giã từ người thân yêu đi về với Chúa trong thế giới bên kia. Trong thế giới hôm nay, tương trợ cũng là một điều kiện tối cần để thực hiện tình yêu với anh chị em mình.
Cuối thánh lễ, 39 tân hội viên đã lần lượt được xướng danh để nhận thẻ và giấy tờ chính thức làm hội viên của Hiệp Hội. Trong số các tân hội viên hôm nay, có nhiều người không phải là tín hữu công giáo.
Một bức hình chụp tân hội viên và những hội viên tham dự thánh lễ đã cho thấy rõ ý nghĩa tương trợ của Hiệp Hội.
Phần tiếp theo là chương trình Đại Hội Thường Niên (AGM) theo qui định của chính phủ nước Úc và chương trình bầu cử tân Ban Điều Hành Hiệp Hội cho nhiệm kỳ 2017-2020 diễn ra tại Hội trường nhà xứ. Ban Điều Hành Hiệp Hội đã trình bày chi tiết những việc đã làm trong năm vừa qua cũng như báo cáo tài chính và dự phóng tương lai cho Hiệp Hội.
Tính đến tháng 9-2017, sau hơn sáu năm từ ngày thành lập, tổng số hội viên HH là 1820 người. Trong số này có 38 hội viên qua đời và 43 hội viên rút tên ra khỏi Hiệp Hội. Tóm lại trong tổng số hiện hữu với 1739 người, có 1186 người (tức là 68 phần trăm) là người công giáo và 553 người (tức là 32 phần trăm) là những người theo tôn giáo khác. Tổng số hội viên chia theo phái tính là 1086 nữ (62 %) và 653 nam (38%). Riêng trong tài khoá 2016-2017, có 86 hội viên mới gia nhập và có 7 hội viên qua đời. Từ ngày thành lập đến ngày 30/6/2017 có tất cả 38 hội viên qua đời.
Đại hội cũng nghe chị Tổng Thủ Quỹ Phương Châm báo cáo chi thu và tình hình tài chánh. Tình hình tài chánh ổn định với số tiền thặng dư cuối tài khoá 2016-17 là 12.288,28 đôla Úc.
Đại Hội cũng bàn tiếp đến việc ngưng không thâu nhận thêm hội viên mới và đến con số bao nhiêu thì ngưng. Nhiều người muốn ngưng thâu thêm hội viên mới khi Hiệp Hội đạt con số 2000 người. Một điều Đại Hội đã bỏ phiếu tán thành là cho đến 1-7-2018, số tuổi tối đa gia nhập Hiệp Hội là 70 tuổi, thay vì 80 như hiện nay. Tỷ lệ người công giáo và người theo đạo khác vẫn giữ ở tỷ lệ ba phần tư (tức nhận 3 người công giáo thì nhận 1 người tôn giáo khác)
Sau những phần góp ý kiến sôi nổi và đầy xây dựng, Đại Hội bước sang phần bầu cử tân Ban Điều Hành HH. Ban bầu cử đã trình bày hiện trạng ứng cử và đề cử sau ba tháng làm việc. Kết quả cho đến hôm nay là trong số những hội viên được đề cử không ai đồng ý nhận chức vụ Hội Trưởng và Tổng Thủ Quỹ. Chỉ có ba vị nhận ba chức vụ còn lại là Phó Nội Vụ, Phó Ngoại Vụ và Tổng Thư Ký. Chính vì tình trạng này, chiếu theo Điều Lệ, BĐH cũ phải được lưu nhiệm thêm sáu tháng. Đại Hội đã đồng ý biểu quyết tăng thời hạn lưu nhiệm từ 6 tháng lên một năm để có thời gian thi hành các chương trình dự liệu. Toàn thể hội viên tham gia đã hồ hởi với quyết định này và cầu chúc BĐH hiện thời chu toàn nhiệm vụ “ăn cơm nhà, vác ngà voi” thêm một năm nữa vì mọi người đều không hưởng tiền thù lao cho nhiệm vụ của mình.
Điều đáng ghi nhận và cũng là điều mà nhiều người mong mỏi là phải chăng nên trả thù lao cho Ban Điều Hành, ít ra là hai chức vụ chính, hội trưởng và tổng thủ quỹ, theo ý kiến của Cha Nguyễn Văn Cao nên mướn người làm việc cuối Đại Hội để các anh chị em lên tình thần và có thể toàn tâm toàn ý cho Hiệp Hội.
Bữa tiệc mặn đơn sơ đã đầy ắp tiếng cười và những câu chuyện hàn huyên thân tình trong tình tương trợ như anh chị em trong một gia đình lớn.