Melbourne, Vào lúc 10 giờ 30 sáng Thứ Bảy, Ngày 12 Tháng 8 Năm 2017. Tại Nhà thờ Thánh Đa Minh vùng Camberwell. Liên huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Victoria thuộc Tỉnh Dòng Đức Mẹ Lên Trời cùng hiện diện đông đủ để dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Đa Minh Tổ phụ của Dòng và mừng kính Lễ Đức Mẹ Lên Trời bổn mạng Tỉnh Dòng.

Xem hình

Thánh Lễ đồng tế, do Linh mục Anthony Walsh OP. Giám tỉnh dòng Chủ tế, Linh mục Peter Hoàng Mạnh Hùng OP. Cựu Tổng Linh hướng của liên huynh đoàn, Linh mục Thomas Azzi Dòng Đa Minh cùng đồng tế. Cha Hoàng Mạnh Hùng đã giới thiệu Cha Tân Giám Tỉnh và chào mừng mọi đoàn viên và xin cùng một lòng hiệp dâng Thánh lễ. Đặc biệt, có sự hiện diện quen thuộc của Thầy Michael Kizu.

Trước khi cử hành Thánh Lễ, Các đoàn viên Liên huynh đoàn Victoria bao gồm các Huynh đoàn Thánh Cẩm, Springvale. Huynh đoàn Thánh Cẩm, Noble Park. Huynh đoàn Thánh Martino, Maidstone. Huynh đoàn Thánh Khảm, Collingwood. Huynh đoàn Thánh Gioan, Flemington. Huynh đoàn Thánh Mậu, East Melbourne đã trang trọng trong những bộ áo dòng mầu trắng, sốt sắng đọc kinh Thần vụ và nguyện dòng.

Sau kinh thần vụ, một vị đại diện lên đọc tiểu sử của Cha Thánh Đa Minh tổ phụ Dòng. Ngài là vị Thánh đã sáng lập Dòng thuyết giáo hơn 800 năm trước, để giảng thuyết cho những người lạc giáo để họ trở lại cùng đạo Chúa.

Lời Chúa được Linh mục Hoàng Mạnh Hùng OP công bố trong Thánh lễ, nói về Tin Mừng Thánh Mathew với dụ ngôn muối và ánh sáng. Sau đó, Linh mục Anthony Walsh Giám Tỉnh chủ tế đã chia sẻ lời Chúa bằng Anh ngữ. Sau phần chia sẻ lời Chúa là nghi thức vĩnh khấn dòng của ba đoàn viên Đa Minh, gồm quý chị Nguyễn Kim Liên, Trần Thị Tuyết và Phạm Thị Cẩm Nhung là các đoàn viên trong Liên huynh đoàn giáo dân, trước sự chứng giám của Cha cựu tổng linh hướng và toàn thể đoàn viên của Liên Huynh đoàn Giáo Dân Đa Minh Victoria Úc châu.

Thánh lễ được Ca đoàn Đa Minh, đã dùng lời ca tiếng hát thánh thót dâng lên Thiên Chúa lời tán dương, chúc tụng và cảm tạ hồng ân Chúa qua sự cầu bầu của Thánh tổ phụ Đa Minh ban cho mọi người ơn bình an.

Được biết, để mừng kính lễ Thánh tổ phụ Dòng ba Đa Minh năm nay. Liên huynh đoàn Giáo Dân Đa Minh Victoria thuộc Úc châu đã tổ chức một buổi tĩnh tâm vào trước lễ chính hai tuần, tại Hội trường Nhà thờ Saint Brenden Flemington để mọi đoàn viên có nhiều thời gian, cùng nhau nguyện ngắm kinh Thần vụ, chia sẻ tâm tình về đời sống, giữa những đoàn viên, cùng các tu sĩ linh hướng, báo cáo công tác, học hỏi lời Chúa và bầu lại ban phục vụ liên huynh nhiệm kỳ mới.

Sau lời cám ơn của vị đại diện. Mọi người được mời cùng sang hội trường nhà dòng để dùng bữa ăn thân mật. Trong một ngày thời tiết tương đối, đẹp trời với chan hòa ánh nắng, nồng ấm hiếm hoi của những ngày cuối Đông.