Melbourne, vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy 7/5/2016. Tại Nhà thờ Thánh Đa Minh vùng Camberwell. Liên huynh đoàn Đa Minh Victoria đã dâng lễ mừng kính Thánh nữ Catarina Siena là Thánh quan thầy liên huynh đoàn.

Mời xem hình

Thánh lễ đồng tế do Linh mục Hoàng Mạnh Hùng OP. Tổng linh hướng của Tỉnh dòng Đa Minh Đức Mẹ Lên Trời Việt Nam, Úc Châu và Linh mục Giuse Đinh Trọng Chính OP. đồng tế cùng với các tu sĩ Đa Minh, các đoàn viên thuộc các Huynh đoàn Đa Minh trong Tổng Giáo phận Melbourne về dâng lễ.

Trước khi cử hành Thánh lễ, mọi người đã cùng nhau đọc kinh Thần vụ một trong những kinh chính trong sinh hoạt Đa Minh. Trong ngôi nhà thờ chính của Dòng Đa Minh to lớn, lời kinh, tiếng hát vang vang của đoàn trong niềm vui mừng ngày lễ bổn mạng.

Linh mục Tổng linh hướng chủ tế đã chào mừng các đoàn viên và hướng về các ân nhân của Liên huynh đoàn và đặc biệt là cầu cho Linh hồn Cha Vinh Sơn Nguyễn Tiến Hải, người đã có công tổ chức các huynh đoàn Đa Minh Việt Nam tại Melbourne, những người già yếu không hiện diện với chúng ta hôm nay.

Trong bài giảng, ngắn gọn Linh mục chủ tế đã nói đến sự trưởng thành của vị Thánh nữ, và có trách nhiệm phải đối diện với những khó khăn của thời đại. Như thường lệ, Liên huynh có bữa ăn trưa do các đoàn viên góp tay nấu nướng để mọi người quay quần chung vui cùng nhau trong căn nhà chung của Dòng.