3. Tất cả những hồng ân mà tôi đón nhận, đều là do nương cậy vào lòng nhân từ vô hạn của Thiên Chúa mà có.

(Thánh nữ Gertrude)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info