9. DÙNG LƯỠI LIẾM THƠ

Có một cử nhân làm thơ và đem dán cao trên tường.

Anh của cử nhân đi khoe tài làm thơ của em mình, có một người bạn cũng phụ họa nói:

- “Bài thơ này có rất nhiều mùi vị (phong cách) của (nhà) Đường”.

Có một khách nhân nghe vậy thì vội vàng tìm cái thang gỗ, mọi người không hiểu gì cả…

Chỉ thấy người ấy đem cái thang gỗ dựng trên tường, bò lên, đến bên bài thơ thì lấy lưỡi mà liếm thử, nói:

- “Có mùi vị của “đường”, sao lại không liếm chứ?”-

Mọi người cười ha ha.

(Tiếu Tiếu lục)

Suy tư 9:

Con người ta ai cũng có tính khoe khoang, không nhiều thì ít, đó là vì nhu cầu được mọi người biết đến mình và khẳng định tài năng của mình, nói cách khác, là để cho mọi người biết mình đang tồn tại giữa xã hội này.

Có người khoe khoang tài năng mình như rao bán hàng hóa, kể vanh vách xuất xứ những gì mình đã học được; có người khoe khoang tài học của mình như là bác sĩ kê toa thuốc cho bệnh nhân; lại có người khoe khoang mình có “mác” du học ngoại quốc, có “phong cách” của Mỹ của Pháp.v.v…để tạo sự chú ý của người khác…

Người Ki-tô hữu không khoe khoang mình là người tin vào Thiên Chúa, hoặc phô trương mình là người được Thiên Chúa tuyển chọn, nhưng họ sẽ giới thiệu Đức Chúa Giê-su cho mọi người bằng việc làm tốt lành của mình, bằng việc thi hành lời dạy của Đức Chúa Giê-su trong Phúc Âm là yêu mến tha nhân như chính mình.

Người liếm thơ không phải vì thơ có “đường”, nhưng là để bày tỏ thái độ nhạo báng vì sự khoe khoang khoác lác của họ.

Cũng vậy, người ta sẽ không dùng lưỡi để “liếm” cái chúng ta khoe khoang, nhưng họ sẽ nhổ toẹt vào mặt chúng ta, khi chúng ta khoe khoang đạo mình là tốt lành, nhưng bản thân mình lại sống như người không có đạo, không có niềm tin vào Thiên Chúa…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info