2. ĐỔ KHANG PHU NHÂN

Các tửu khách thương nghị với nhau làm một cái miếu Đỗ Khang, để kỷ niệm ông tổ làm rượu là Đỗ Khang.

Khi khai công phá đất thì đột nhiên đào dưới hầm được một tấm bảng bằng đá, khi ấy mọi người đều đã ăn no say, thì hoảng hốt khi thấy trên bảng đá có khắc chữ “chị cả Đồng”, thì kiến nghị làm thêm một gian nhà phía sau để “Đổ phu nhân” an nghỉ.

Sau khi khánh thành cái miếu, mời quan huyện dâng hương niệm bái, quan huyện lui gian nhà phía sau thì thấy tấm bảng đá thì rất kinh ngạc nói:

- “Đây là bảng đá của Châu thái tổ.”

Bèn vội vàng kêu người khiêng nó ra ngoài miếu.

Ban đêm quan huyện nằm mộng thấy một người đầu đội mão lớn đến cám ơn, nói:

- “Ta là Châu thái tổ triều đại trước, bị gả lầm cho Đỗ Khang làm vợ chồng, nếu không có quan huyện đích thân đến, thì tôi đã bị gả cho tên quỷ nát rượu ấy và khổ cả đời rồi còn gì!”

(Tiếu Tiếu lục)

Suy tư 2:

Ông tổ làm ra rượu là Đỗ Khang chắc chắn không ngờ là hôm nay có nhiều người mắc bệnh vì rượu, chết vì rượu, tan nát gia đình vì rượu, thân tàn mà dại cũng vì rượu, và ngay cả người đã chết cả mấy chục đời rồi mà vẫn còn sợ người uống rượu, không muốn đặt bài vị mình ở trong miếu của người chế ra rượu, huống gì là những người còn đang sống, nhất là vợ con của người nát rượu, lại càng sợ người uống rượu hơn...

Có nhiều người Ki-tô hữu nói rằng Đức Chúa Giê-su cũng uống rựơu như mọi người –dù là nói giỡn- nên họ càng uống mạnh bạo hơn đến say xỉn không biết trời đất gì cả, họ quên mất Đức Chúa Giê-su không uống rượu đến say xỉn, Ngài cũng không chén anh chén chú, chén tạc chén thù, nhưng Ngài uống để chia vui với niềm vui của cô dâu chú rể tại tiệc cưới Ca-na mà thôi.

Ai cũng sợ người uống rượu, và người say rượu thì càng làm cho người khác sợ hơn, vì họ như người mất trí...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info