34. Nếu như không có các loại cám dỗ thì cũng không có chiến thắng của chiến đấu, nếu như không có thắng lợi thì cũng không có triều thiên của chiến thắng.

(Thánh Ciprianus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info