33. Linh hồn ơi, khi ngươi còn ở trong thân xác thì cũng giống như ở trong bụi gai vậy, không thể tránh khỏi sự vây hãm của cám dỗ và sự châm chích của gai nhọn.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info