35. Ma quỷ sợ nhất là khi chúng ta chân thành kính mến đối với Đức Chúa Giê-su.

(Thánh Antony)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info