37. Con người ta nếu không tự mình lao vào cơn cám dỗ thì sẽ không bị đau khổ.

(Thánh Nilus the Elder)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info