36. Chúng ta là những người lữ hành cư ngụ trên thế gian này thì không thể không bị thử thách, bởi vì năm tháng của chúng ta được đo lường trong thử thách, hơn nữa nếu không qua thử thách thì không ai có thể trổ hết tài năng và có thể đứng cao sừng sững.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info