3. CHUYẾT PHU HỌ ĐƯỜNG

Đường Chuyết Phu và Mậu Học Tam đều là những người quân tử nổi tiếng ở Tùng Giang.

Một hôm, họ đem kỹ nữ theo cùng uống rượu, người kỹ nữ ấy linh hoạt khéo léo và thông minh, Đường Chuyết Phu nói:

- “Đây là Xảo Thê.”

Mậu Học Tam nói:

- “Xảo Thê thường bạn với Chuyết Phu Nhãn, câu thơ này có xuất xứ như sau: Trước đây có một kỹ nữ xướng ca tuyệt cú mèo, quan lớn, khách quý đều tìm đến thăm nàng, hỏi nàng họ tên thì được nàng trả lời: “Chữ Khang làm đầu, chữ Lữ làm chân.” Khách bèn nói: “Nàng là họ Đường chứ?” người ca kỹ ấy nói: “Tiểu thiếp không phải họ Đường, Chuyết Phu mới là họ Đường ạ.”

Mọi người đều cười to.

(Tiếu Tiếu lục)

Suy tư 3:

Dù thông minh khéo léo nhưng làm kỹ nữ, thì không ai kính trọng; dù sắc sảo lanh lẹ nhưng làm kỹ nữ thì chẳng ai thích, bởi vì –theo quan niệm của người gọi lễ giáo gia phong thì “kỹ nữ” cũng như đĩ điếm mà thôi, đáng khinh bỉ.

Cũng có những người Ki-tô hữu nhổ nước miếng khi đi ngang qua “nhà chứa” để tỏ ý khinh bỉ, họ đọc kinh thật nhiều, nhưng không thấy Đức Chúa Giê-su đã thương xót tha tội cho người đàn bà ngoại tình suýt bị những người “đạo đức” là Pharisiêu ném đá...

Hôm nay chúng ta nhổ nước bọt xuống đất khinh bỉ người khác, thì ngày mai sẽ có người nhổ nước bọt vào mặt chúng ta, nhưng cái đáng sợ hơn chính là Đức Chúa Giêsu sẽ không nhận ra chúng ta là ai, khi chúng ta che mặt bằng tấm vải đạo đức giả khi nhổ nước bọt khinh bỉ tha nhân vì họ là người tội lỗi.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info