7. NUÔI CON TRƯỚC LẤY CHỒNG SAU

Có một thầy giáo dạy học sinh rằng:

- “Khi làm văn chương thừa chuyển đề, thì cần phải nhắm đến đề thi, trước nói phản nghĩa sau nói nghĩa chính.”

Học sinh bày tỏ hoàn toàn lĩnh hội lời thầy.

Một hôm, thầy giáo đưa ra một đề mục: “Vị học dưỡng tử nhi hậu giá giả dã.”- (câu này có nghĩa là: trước không học biết nuôi con, sau nói chuyện lấy chồng.)

Nhưng ai ngờ ông ta lại đáp án như sau:

- “Nuôi con trước mà lấy chồng sau là chuyện thường tình của con người!”

(Tiếu Tiếu lục)

Suy tư 7:

Tư tưởng nuôi con trước, lấy chồng sau không ngờ lại có từ thời phong kiến xa xưa bên cái nôi của phong kiến là nước Tàu, vậy thì thời hiện đại hôm nay chuyện nuôi con trước lấy chồng sau, xem ra chẳng có gì là ghê gớm, nhất là với trào lưu “sống thử” (tức là ăn ở với nhau như vợ chồng) trước khi kết hôn với nhau…

Có một nghịch lý về cái chuyện “sống thử” với nhau, trên thực tế là cần phải có tình yêu song phương, thành thật, với hai yếu tố này thì cần gì phải “sống thử” với nhau, chẳng qua là cái dục vọng nó đòi hỏi, cái ích kỷ thôi thúc mới “đẻ” ra cái “sống thử” với nhau, nhưng thử hỏi, có bao nhiêu cặp nam nữ “sống thử” với nhau mà hạnh phúc được…vài năm!?

Người Ki-tô hữu hiểu rất rõ về ý nghĩa hôn nhân, về đời sống và nghĩa vụ vợ chồng với nhau, nên không có chuyện “sống thử” coi có hạp nhau không? Bởi vì hôn nhân –đối với người Ki-tô hữu- không phải là chuyện thử nghiệm, nhưng là chuyện “kết hợp như Đức Chúa Giê-su và Hội Thánh của Ngài”,cũng không phải là chuyện vài năm, nhưng là chuyện vĩnh viễn…

Giáo Hội chắc chắn là không chấp nhận kiểu “sống thử” với nhau trước khi kết hôn, nhưng Giáo Hội vẫn luôn rộng mở đón nhận những người mẹ trẻ vì nhẹ dạ bị lừa gạt tình yêu, bị ruồng bỏ vì lỡ lầm của tuổi trẻ, để hoàn trả lại phẩm giá cho họ, bởi vì Đức Chúa Giê-su cũng đã làm như thế với cô Ma-ri-a Ma-đa-lê-na.

Nay sống thử mai không hợp thì bỏ nhau kiếm người khác, người này sống với nhau vài tháng không hợp thì lấy người khác, cứ như thế mà suy ra thì việc “sống thử” chẳng khác gì…gái gọi và ma cô trá hình mà thôi.

“Sống thử” chỉ là sản phẩm của xã hội ích kỷ và hưởng thụ dục vọng vật chất, các bạn trẻ cần phải tỉnh táo hơn để thấy hậu quả quả nó.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info