4. THƠ SỢ VỢ

Có một người rất sợ vợ, thường quỳ trước mặt vợ để nhận tội, có người muốn nhạo bèn đổi một bài thơ trong tập “thiên gia thơ”:

- “Mây tan gió nhẹ trời sắp tối, kề hoa tùy liễu quỳ trước giường. Thời người không biết lòng tôi sợ, nên nói nghe lén học chúc tết.”

(Tiếu Tiếu lục)

Suy tư 4:

Vợ như là người bạn của chồng, mà là bạn thiết thân, nên không thể sợ vợ.

Vợ như là em gái của chồng, nên không thể sợ vợ được.

Vợ như là mẹ của chồng, nên không thể sợ vợ được.

Vợ là người vợ của chồng, là người cùng chung trách nhiệm với chồng trong việc tạo hạnh phúc cho gia đình, nên không thể sợ vợ được.

Phải biết sợ mắc cở với vợ, khi mình bê bối bổn phận.

Phải biết sợ xấu hổ với vợ, khi mình be bét rượu chè.

Phải biết sợ hãi khi mình làm tan nát hạnh phúc gia đình.

Ngoài những điều phải sợ trên thì không nên sợ gì cả, mà chỉ là yêu thương và tôn trọng vợ mình mà thôi. Ha ha ha...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info