39. Trong sách Phúc Âm Chúa Cứu Thế đã cảnh cáo người ta đừng quên gốc gác mình, nhưng phải thận trọng với những giảo hoạt quỷ kế của ma quỷ, tránh khỏi vực sâu đời đời.

(Thánh Leo giáo hoàng)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info