5. CHA MẸ LÀ CÁI GÌ

Tôi ở một huyện nọ coi bài thi của một thí sinh thi tú tài, đề thi chỉ có ba chữ là “còn cha mẹ.”

Trên một trang bài thi viết như sau: “cha mẹ là cái gì?”, tôi không nín cười được nên bật ra tiếng cười, và phê ngay trên bài thi một hàng chữ:

- “Cha là vật dương, mẹ là vật âm, âm dương không hòa nên sinh ra mi là quái vật!”

(Tiếu Tiếu lục)

Suy tư 5:

Thi tú tài mà không biết cha mẹ là gì thì đúng là hơn cả quái vật, bởi vì con vật mới đẻ ra thì cũng đã biết cha mẹ nó rồi, huống chi là con người, mà lại là tú tài nữa chứ, đúng là âm dương không hòa hợp nên sinh đứa con trời đánh.

Thời nay có nhiều cha mẹ không hòa hợp nhau nên con cái thành kẻ bụi đời lang thang; thời nay cũng có nhiều cha mẹ không hợp nhau vì sống ích kỷ cho riêng mình, nên con cái thành kẻ phạm pháp nguy hiểm cho xã hội...

Âm dương hòa hợp thì vạn vật hạnh thông, con người mạnh khỏe và tính người ôn nhu; âm dương không hòa hợp thì vạn vật ngưng trệ gây ra nhiều thiên tai, con người bệnh hoạn và cáu kỉnh gay gắt...

Nguyên nhân không hòa hợp của âm dương là do sự kiêu ngạo của con người mà ra; nguyên nhân không hòa hợp của cha mẹ là do cuộc sống ích kỷ của họ mà ra; nguyên nhân con cái thành “quái vật” là do cha mẹ mà ra, bởi vì con cái là món quà đẹp nhất mà Thiên Chúa ban cho cha mẹ, nhưng vì ích kỷ mà cha mẹ đã biến nó thành cái rác của xã hội.

Làm bài sai đề thi (lạc đề) là chuyện thường có của học sinh, nhưng lạc đến độ viết “cha mẹ là cái gì?” là chuyện của cha mẹ và những người có trách nhiệm giáo dục con em của mình...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info