Chương 41:

NƯƠNG CẬY

VÀO CHÚA


“Chúng tôi không tin tưởng vào chính mình, mà vào Thiên Chúa, Đấng làm cho kẻ chết chỗi dậy”.

(2 Cr 1, 9)


1. Nếu không hoàn toàn nương tựa vào Chúa và nếu không đem tất cả phó thác cho Chúa, thì tất cả các cách làm của chúng ta đều rất ít công dụng.

(Thánh nữ Terese of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info