2. Con người ta nếu kiên tâm nương tựa vào Chúa, thì tự nhiên không đi tìm kiếm sự an ủi của thế tục.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info