< >

4. Con người ta nếu hợm mình thì đã trở thành ma quỷ, mà không cần ma quỷ đến lừa dối cám dỗ họ nữa.

(Thánh John Chrysostom)

m. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info