6. Con người ta càng bạo dạn nương cậy vào Thiên Chúa thì càng được ân sủng lớn lao hơn.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


-------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info