12. ĐẾ GIÀY CỦA NGƯỜI KHÁC

Dương Ức của Tống triều đã từng chấp bút viết công văn, thường bị quan lớn chấp chánh chấm vạch sửa đổi, ông ta rất bất bình tức giận. Ông ta bèn cầm bài văn nháp để cao trên chỗ quan đã bôi, rồi lại lấy mực đậm bôi đen toàn bộ giống như hình cái đế giày, bên cạnh viết hàng chữ nhỏ: “Đế giày chức nghiệp vạn đại của nhà họ Dương.”

Có người kinh ngạc chất vấn thì ông ta trả lời:

- “Đây là vết chân của người khác.”

Chỉ trong chốc lát câu này truyền đi làm trò cười cho mọi người.

(Tiếu Tiếu lục)

Suy tư 12:

Làm quan chưa chắc là viết công văn hay, vì đó không phải là nghề của họ, mà là chuyên môn của người thư ký, sửa văn của họ cho hợp ý mình mà quên mất cách trình bày tờ công văn cho hợp với quy chế chung thì là trật lất, bởi vì văn là người, sửa văn của người khác là gián tiếp sửa lưng của họ, không ai chấp nhận điều này.

Văn là người, nên có nhiều người dùng văn chương của mình không những sửa lưng người khác, mà còn bôi nhọ danh dự của anh em; văn là người, nên có nhiều người mượn văn để chửi bới tha nhân, họ sẽ trả lẽ trước mặt Thiên Chúa vì lạm dụng ơn huệ tài năng mà Ngài ban cho để làm tổn hại đến đức ái.

Thường bôi xóa công văn của thư ký thì đừng mướn thư ký, tự mình làm thì tốt hơn và để không lỗi đức ái với họ, bởi vì con người ta ai cũng có tự ái, hơn nữa, viết thào công văn là chuyên môn của thư ký…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info