41. CON CHỬI BỐ

Hai bố con cùng đi chặt củi, ông bố cầm búa không cẩn thận nên làm con bị thương nơi ngón tay.

Đứa con chửi bố:

- “Lão rùa, mắt ông bị đui rồi à?”,

Đứa cháu đứng bên nghe ba mình chửi ông nội thì bất bình, nói:

- “Bố tặc, lẽ nào có thể chửi bố mình sao?”

(Tinh tuyển nhã tiếu)

Suy tư 41:

Con chửi bố là “bố tặc” vì bố chửi ông nội là “lão rùa”, đó là hậu quả của việc không giáo dục con cái của mình, và nói theo khoa học thì đó là bệnh “chửi di truyền” mà căn do là ở nơi cha mẹ không biết dạy con...

Con chửi bố là chuyện rất động trời, nhưng thời nay có nhiều chuyện động trời hơn đó là con đánh bố mẹ vì bố mẹ không cho tiền đi chích choác, con giết bố mẹ vì bố mẹ quá nuông chiều con khi nó còn nhỏ, để rồi lớn lên nó coi trời bằng vung, mà khi đã coi trời chỉ bằng cái vung thì nó coi bố mẹ chỉ bằng cái dĩa nhỏ mà thôi, cho nên nó giết bố mẹ mà không thấy run tay.

Con chửi bố là “bố tặc” thì trước sau gì nó cũng thành đạo tặc, con chửi bố là “lão rùa” thì trước sau gì nó cũng sẽ thành con rùa ở trong hỏa ngục, bởi vì trên thiên đàng không có chỗ cho những đứa con chửi bố mẹ mình...

Cho nên, việc dạy con từ thuở nên ba rất là chính đáng, không những dạy mà cha mẹ và những người trong gia đình cần phải làm gương tốt cho con cái noi theo nữa.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info