28. Một người càng khắc chế mình thì càng có thể đón nhận sự cảm hóa và kêu gọi của Thiên Chúa, con đường thánh đức của họ cũng càng tiến bộ hơn nhiều.

(Thánh Francis de Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info