27. Thánh đức và sự kết hợp với Thiên Chúa thì không coi trọng sức mạnh kỳ diệu và các loại thần ân, nhưng coi trọng sự khắc khổ bản thân trong ngoài, từ bỏ mình, vì Đức Chúa Giê-su Ki-tô mà chịu đau khổ.

(Thánh John of the Cross)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info