22. Muốn biết tinh thần tu đức có tiến bộ nhiều hay ít, thì nên lấy sự khắc khổ để đo lường.

(Thánh Hieronimo)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info