20. Ma quỷ tránh né những người sống khắc khổ với mình, không dám cám dỗ họ, nó chỉ dám cám dỗ những người nuông chiều thân xác mình.

(Thánh Francis Assisi)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info