25. LO XA TRƯỚC KHI CHẾT

Người nọ trước khi chết thì lập di chúc muốn con trai đóng hai cái gậy bằng đồng có hai vòng lớn hai bên quan tài.

Con trai hỏi:

- “Làm vậy có tác dụng gì chứ?”

Ông bố trả lời:

- “Tao biết sau này tụi mày nhất định sẽ nghe lời ông thầy địa lý mà đem ta dời chỗ này qua chỗ nọ !”

(Tinh tuyển nhã tiếu)

Suy tư:

Con người ta, vì bất lực trước những vấn nạn đã gặp trong cuộc sống, nên thường tìm đến một vị tối cao linh thiêng mà con người gọi đó là thần, và khi gặp những thử nguy hiểm đến mạng sống thì cầu xin thần phù hộ...

Tin vào thầy địa lý cũng là một trong những điều mê tín mà người ta nói chỉ có các quốc gia lạc hậu mới nảy sinh nhiều chuyện mê tín, nhưng thực tế, người ta càng văn minh thì càng tin vào những điều gọi là dị đoan ấy, chẳng hạn như ở Đài Loan, một nước có nền khoa học tiên tiến và văn minh, nhưng cũng lắm ông thầy địa lý và những điều dị đoan khác đến mức báo động; chẳng hạn như ở các nước Mỹ và âu châu văn minh và hiện đại, vẫn có rất nhiều bè phái nhảm nhí xuất hiện, có những giáo phái xuất hiện công khai thờ quỷ sa tan, như thế thì biết, con người ta vẫn luôn phải nhờ vào sức mạnh vô hình để có thể cầu xin và bảo hộ.

Không có người Ki-tô hữu nào lập di chúc cho con cái phải đóng quan tài cho thật chắc kẻo bị dời đi theo lời thầy địa lý, bởi vì họ biết rằng, thân xác này sẽ trở về với tro bụi; nhưng cũng có rất ít người Ki-tô hữu lập di chúc nói với con cái rằng các con phải sống yêu thương hòa thuận với nhau và phải sống nên thánh...

Người khác thì lập di chúc chia gia tài của cải cho con cháu nên con cháu bất hòa, còn người Ki-tô hữu khi lập di chúc thì trối lại cho con cháu rằng, phải sống đạo cho tốt và sống yêu thương nhau nên con cái được thuận hòa.

Đó là lo xa trước khi chết vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info