16. Hôm nay lao khổ có thể được ích lợi, hôm nay khóc lóc có thể được báo thưởng, hôm nay than thở thì Thiên Chúa nghe lời con, hôm nay đau khổ thì có thể đền bù tội lỗi rửa sạch linh hồn.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info