25. Nếu có người nói khắc chế mình không quan trọng, thì dù anh ta có làm phép lạ để chứng minh đức hạnh, thì cũng không thể tin tưởng được.

(Thánh Gioan Thánh Giá)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info