29. BA NGƯỜI BIẾT CHỮ

Có ba người không biết nhiều chữ cho lắm, thấy chữ “thân申” thì ngớ ra.

Một người nói:

- “Đây là chữ “do由”

Người thứ hai lắc đầu nói:

- “Đây là chữ “giáp甲”

Người thứ ba cười ha ha nói:

- “Không đúng, đều không đúng. Anh này nói thêm cái đầu, anh kia nói thêm cái chân, sai bét, đó là chữ “điền田 !”

(Tinh tuyển nhã tiếu)

Suy tư 29:

Chữ “thân” nó có đầu và chân﹝申﹞rất rõ ràng, nhưng cả ba người đều dốt nên đều đọc sai, đó chính là thói sính chữ của những người “văn nửa chữ, võ nửa quyền”, học không đến đâu cả...

Người học nửa chừng vì dốt thì chê hai người đọc chữ “thân申” thành chữ “do由” và chữ “giáp甲”, nhưng chính mình thì lại đọc thành chữ “điền田”, khác nhau rất xa.

Con người ta thường thích “hù” nhau khi mình có chút gì đó: người có chút tiền thì hù người nghèo, người có chút quyền thì hù hàng xóm, người có chút học thức thì hù kẻ không biết chữ, người có chút danh phận thì hù người cô thế cô thân.v.v... người thích hù anh em chị em là người có bản tính kiêu ngạo và một tư tưởng luôn muốn thống trị chỉ huy người khác, đó là nộc độc làm cho đời sống tu đức và đời sống thiêng liêng của họ bị ô nhiễm và lan ra đến cả cộng đoàn.

Không biết thì hỏi, đó là khởi đầu của sự khiêm tốn vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info