23. Con người nếu chỉ muốn lao khổ vì vinh quang của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã hài lòng rồi.

(Thánh nữ Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info