32. GIẢ GÁI TRỐN NỢ

Có người mắc rất nhiều nợ, khi người ta đến đòi nợ thì hắn liền bịp bợm, nói:

- “Tôi sắp kết hôn với một quả phụ, phải bỏ ra rất nhiều tiền, chỉ tiếc là trong tay tôi không có tiền để nạp lễ, nếu như ngài có thể cho tôi mượn, giúp tôi lấy người quả phụ ấy, không những tôi có thể trả hết nợ, lại còn có thể cho ngài mượn nữa”.

Chủ nợ nghe thì tưởng là thật.

Người ấy sau khi lừa được một nén bạc, liền sơn lại nhà cửa, chủ nợ càng tin thêm.

Qua mấy ngày sau, chủ nợ đi qua trước cổng nhà người ấy, muốn hỏi chuyện trả nợ, bèn tiến tới gõ cửa, chỉ nghe phía trong cửa có tiếng phụ nữ trả lời:

- “Chồng tôi đi khỏi rồi.”

Chủ nợ qua lại mấy lần liên tiếp, đều nghe như thế, trong lòng bực bội, bèn len lén đi đến bên cửa sổ nhìn vào bên trong, nhưng bên trong không có phụ nữ, chỉ thấy người mắc nợ bịt mũi giả làm tiếng nói của phụ nữ mà thôi.

Chủ nợ như lửa đổ thêm dầu, đá toang cái cửa sổ nhảy vào bên trong túm ngay tên mắc nợ gian manh ấy mà đánh, lúc này tên mắc nợ vẫn cứ bịt mũi giả tiếng phụ nữ nói lớn:

- “Chồng tôi mắc nợ chứ can gì đến tôi chứ?”

(Tinh tuyển nhã tiếu)

Suy tư 32:

Có một vài cha sở cho con chiên bổn đạo vay tiền, nhưng con chiên bổn đạo lại cứ lần chần không muốn trả, hoặc trả không đúng kỳ hạn, bởi vì họ cứ nghĩ rằng cha sở không có đòi nợ như những người cho vay ăn lời khác; mà cha sở thì không dám đòi vì sợ người ta nói là cha không biết thương người nghèo, đòi nợ gấp quá, thế là vì lâu quá không trả nợ cho cha sở nên người mượn tiền không dám đi tham dự thánh lễ, không dám đến tham gia các sinh hoạt nhà thờ, dần dần bỏ luôn nhà thờ vì sợ cha sở đòi nợ...

Giúp đỡ cho con chiên bổn đạo là việc làm chính đáng của cha sở, nhưng đừng làm cho họ phải bỏ nhà thờ vì sợ cha sở thấy mặt là hỏi nợ, mặc dù cha sở chưa bao giờ đòi nợ ai cả.

Kinh nghiệm hay nhất là nếu cha sở thấy giúp được thì tặng họ luôn một số tiền, bằng không có khả năng thì cứ nói thật là không có, chứ đừng bao giờ cho con chiên bổn đạo vay tiền, bởi vì chuyện cha sở cho vay tiền mà mất luôn cả chì lẫn chài, nghĩa là mất tiền và mất luôn cả bổn đạo, hơn nữa sẽ có nhiều chuyện không hay xảy ra mất tiếng tốt của cha sở...

Giúp đỡ là việc bác ái nên làm, nhưng nó có hai mặt mà chúng ta nên thấy cho tỏ tường...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info