31. CẮT ĐÙI CHỮA BỆNH

Người nọ có cha bị bệnh, thầy thuốc dặn dò:

- “Thuốc men không thể cứu được, chỉ có cách là cắt thịt của đứa con có hiếu mới chữa được, dùng sự cảm động may ra mới có thể cứu được.”

Con trai nói:

- “Cái đó thì có gì là khó chứ?”

Nói xong thì lấy con dao đi khỏi, gặp lúc mùa hạ, anh ta thấy một người nằm ngủ bên ngoài cổng, bèn xuống tay cắt thịt trên thân của người ấy, người ấy kinh hoàng la lớn.

Anh ta xua tay nói với người ấy:

- “Nhẹ thôi mà đừng có la, lẽ nào anh không biết, cắt thịt cứu cha mẹ chính là việc rất tốt đẹp trong thiên hạ hay sao?”

(Tinh tuyển nhã tiếu)

Suy tư 31:

Trên đời này không có gì đẹp cho bằng tình yêu, mà cắt thịt mình làm thuốc cho cha mẹ thì lại là một tình cảm đẹp nhất trên trần gian, có lẽ không có tình yêu nào đẹp như thế. Cắt thịt chữa bệnh cho cha mẹ thì tốt đẹp thật nhưng phải là thịt của mình mới đẹp, còn cắt thịt của người khác thì có gì là đẹp, hơn nữa lại còn bị mang tiếng là ác và chắc chắn là bị...ở tù.

Đức Chúa Giê-su đã lấy thịt của mình để nuôi sống chúng ta chứ không phải lấy thịt của người khác, cho nên tình yêu của Ngài dành cho nhân loại thật vô cùng vĩ đại và hoàn hảo nhất, đó cũng là bằng chứng hùng hồn nhất để cho chúng ta biết sống hy sinh cho nhau.

Cắt thịt mình để chữa bệnh cho cha mẹ là hành động hiếu thảo và hy sinh của người con có hiếu; nhưng đem những của dư thừa của mình để bố thí cho người khác thì là hành động coi thường nhân phẩm của tha nhân, bởi vì có nhiều người không dám lấy cái mình đang có để bố thí, nhưng lại đem của “hết xài” tống khứ nơi người nghèo để khỏi bỏ chật nhà chật cửa...

Phải biết xót biết đau thì mới thấm thía khi cho khi nhận, và cảm nhận được sự hy sinh cao quý như thế nào khi nhận cũng như khi cho.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info