33. NGÀI CƯỜNG ĐẠO

Tên cường đạo đi ăn cướp một nhà nọ.

Nhà này gọi nó là cường đạo đại vương, tướng quân, hảo hán.v.v...nên tên cường đạo rất không thích, nên họ hỏi nó là kêu bằng gì thì tốt hơn?

Tên cường đạo trả lời:

- “Có thể gọi ta là ngài.”

Nhà ấy lại hỏi như thế có hợp lý không, tên cường đạo nói:

- “Ta thấy những người làm quan đều được gọi là ngài cả mà !”

(Tinh tuyển nhã tiếu)

Suy tư 33:

Ngày xưa những người đi ăn trộm hoặc làm cường đạo phần nhiều là những người ít học, bần cùng, cho nên không thể gọi họ là ngài ăn cướp được, mà thường gọi là thằng ăn cướp, thằng ăn trộm.v.v...

Ngày nay, những tên cường đạo cướp nhà hàng, cướp đất đai của dân, xin đểu giữa đường đều là những người học thức đầy mình với chuyên môn hẳn hoi, nghiên cứu cách khoa học trước khi đi ăn cướp, nhưng người ta cũng không thể gọi họ là ngài đạo chích, ngài đạo tặc, người ta cũng dùng những từ bình dân để gọi họ: đồ ăn cướp, cướp ban ngày, cướp có bảo kê, cướp có giấy phép.v.v...

Người ta cũng không thể gọi tôi là người Ki-tô hữu khi tôi buôn thần bán thánh, tức là làm những chuyện không sáng danh Thiên Chúa trong cuộc sống của mình; người ta cũng sẽ không gọi tôi là một tu sĩ nếu tôi trở thành gương mù gương xấu cho người khác; người ta cũng sẽ không gọi tôi là linh mục nếu tôi vẫn cứ bon chen kiếm tiền, chạy mánh, tranh chấp tiền bạc, bởi vì như thế cũng có nghĩa là tôi đang trở thành kẻ bắt ép người khác gọi tôi là linh mục khi tâm tôi không còn là linh mục...

Không nói ra thì giáo dân đêu biết tôi là linh mục, là tu sĩ, cho nên đừng bắt ép họ phải gọi mình như thế này hoặc như thế nọ, để cho phù hợp với chức vụ của mình, bởi vì nếu chúng ta tốt lành, thì trước sau gì họ cũng sẽ gọi chúng ta là “ông cha hiền lành”, “ông cha sốt sắng”, “ông cha thánh thiện”, “ông cha nhiệt thành” thì vinh dự biết mấy...

Linh mục không phải là tên cường đạo, tu sĩ nam nữ cũng không phải là tên đạo chích, người Ki-tô hữu cũng không phải là những tên cường đạo ác bá, nhưng tất cả đều là những chứng nhân trung thành của Đức Chúa Giê-su ở trần gian này.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info