40. VẢI BỐ QUẦN ĐỎ

Quan huyện đi ra ngoài, thấy một thiếu niên đang lang thang vừa đi vừa ngún ngẩy, một trận gió thổi qua lật vạt áo trước của nó bày ra cái quần lãnh màu đỏ chói.

Quan huyện cho rằng thằng nhỏ quá xa xỉ, bèn ra lệnh cho sai dịch kéo quần của thằng nhỏ xuống và đánh mười roi. Thằng nhỏ sau khi bị đánh năm roi, đau đớn nắm chặt tay lại nói:

- “Lão gia, con bị oan mà, cái quần đỏ này nửa trên là chắp vá vải bố đó ạ !”

(Tinh tuyển nhã tiếu)

Suy tư 40:

Thấy người khác mặc áo quần đẹp thì ghen tức, thấy người khác mặt áo quần xấu thì chê bai phê bình, đó là tâm trạng của những con người ích kỷ, thời nay người ích kỷ thì nhiều hơn người có tâm hồn vị tha bác ái, cho nên xã hội vẫn còn đó những bất công và ghen ghét.

Mặc áo quần đẹp nhưng chưa chắc là người ta thích mặc đẹp, bởi vì có người mặc đẹp vì sĩ diện của tập thể nên mới mặc; có người vì chức vụ bắt buộc nên mới mặc đẹp, cho nên cứ nhìn vào cái áo quần bên ngoài để nói người khác là xa xỉ rồi phê bình, đoán xét, và có khi đánh đòn là chuyện bất công.

Người ích kỷ thì thấy ai mặc gì –đẹp hay xấu- cũng đều phê bình vì tâm hồn họ vốn là không vị tha; người Ki-tô hữu thấy ai mặc gì –đẹp hay xấu- thì cũng đều cám tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho người anh chị em có áo quần để mặc...

Người đời thường hay phê bình nhau vì sĩ diện hơn thua vì họ không mặc áo đức ái của Đức Chúa Giê-su, nhưng nếu những người Ki-tô hữu làm giống như thế thì chẳng khác gì lấy bùn trát vào mặt mình vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info