31. Anh em nên coi việc giữ chay là tình trạng khỏe mạnh, tiết chế ăn uống để thuần phục xác thịt của anh em.

(Thánh Augustinus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info