50. Nếu bạn thường nghĩ đến câu nói dưới đây thì tự nhiên có thể yêu mến Thánh Giá: “Ngài yêu tôi và vì tôi mà quên bản thân mình”.

(Thánh nữ Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.140194

http://nhantai.info