43. Thiên Chúa dùng Thánh Giá để cứu chuộc nhân loại, Ngài cũng cần Thánh Giá để cho các linh hồn hướng thiện.

(Thánh Speratus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info