49. Vui vẻ của chúng ta là do nơi Thánh Giá, Chúa của chúng ta cũng chỉ muốn nhờ con đường khổ nạn để tiến vào vinh quang. Ngài hướng dẫn đường con đi, cũng là đường đi của các thánh.

(Thánh Vincent de Paul)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.140194

http://nhantai.info