44. Dựa vào cây Thánh Giá chứ không để Thánh Giá dựa vào mình.

(Thánh Philiphê Neri)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info