45. Vậy những người cự tuyệt không đón nhận Thánh Giá thì được lợi ích gì? Sức nặng của Thánh Giá sẽ làm cho họ nặng hơn.

(Thánh Alphonsus Liguori)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.140194

http://nhantai.info