42. KHĂN TRÙM ĐẦU CỦA ÔNG CHỦ NHÀ GIÀU

Ông chủ đất giàu có lấy cái khăn trùm đầu của mình và kêu người chăn trâu đem đi phơi nắng, người chăn trâu đem cái khăn móc trên sừng con trâu để phơi.

Con trâu ấy xuống suối uống nước, nhìn thấy trên sừng của mình phản chiếu lại cái khăn trùm đầu thì kinh khiếp, cất cao bốn vó phóng chạy.

Người chăn trâu vội vàng đuổi theo, hể nhìn thấy người liền hỏi:

- “Có thấy cái khăn móc trên sừng con trâu không? ”

(Tiếu lâm)

Suy tư 42:

Ở đời, con người ta hơn nhau là do cái trí óc.

Người có trí thì hỏi có thấy con trâu chạy qua đây không để tìm con trâu, người không trí thì tìm hỏi cái khăn, bởi vì người ta biết con trâu chứ không biết cái khăn móc trên sừng con trâu...

Mục đích sống ở đời của người Ki-tô hữu là tìm và nhận biết Thiên Chúa là Cha và là Đấng tạo dựng muôn loài, chứ không phải là sống để tìm kiếm những thứ nay còn mai mất, mà thứ nay con mai mất thì giống như cái khăn móc trên sừng con trâu rơi chỗ nào cũng chẳng hay biết.

Có nhiều người ngoại giáo ngạc nhiên khi nhìn thấy người Ki-tô hữu đầu tắt mặt tối đi tìm kiếm danh vọng vật chất mà quên đi lễ ngày chủ nhật và tham gia cử hành các bí tích, họ càng ngạc nhiên hơn khi thấy có người Ki-tô hữu cùng với họ đi hỏi chuyện tương lai nơi các ông đồng bà bóng...!?

Chiếc khăn của ông chủ móc trên sừng trâu không thể quý bằng con trâu, tìm tòi hiểu biết các môn thiên văn địa lý mà không nhận ra Thiên Chúa trong vũ trụ để tìm kiếm Ngài, thì cũng chẳng khác chi bỏ con trâu để hỏi tìm cái khăn.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.140194

http://nhantai.info