38. Đức hạnh của một cá nhân càng cao, thì Thánh Giá của họ càng nặng thêm nhiều lần, bởi vì tâm tình yêu mến Thiên Chúa làm cho họ càng chịu nhẫn nhục và đau khổ của nhân thế này.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info