40. Dưới ảnh hưởng của sự sợ hãi thì chúng ta nhẫn nại vác Thánh Giá của Đức Chúa Giê-su; trong ảnh hưởng của hy vọng lại càng có mảnh lực khuyến khích để chúng ta dùng tâm hồn kiên định và dũng cảm vác Thánh Giá; nhưng dưới sức mạnh của tình yêu, chúng ta nhiệt tình ôm lấy Thánh Giá.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info