44. QUỲ MƯỢN BẠC

Có một người mượn bạn bè tiền để tham gia hội ngân (1), bạn bè từ chối không tham gia, nói:

- “Nếu anh muốn tôi cho mượn tiền, chỉ có cách là quỳ xuống trước mặt tôi đây”.

Người mượn tiền liền quỳ xuống và người bạn ấy cho mượn tiền. Người bên cạnh nhìn thấy thì cười nhạo nói:

- “Một chút tiền rồì cũng sẽ trả cho anh ta, tại sao lại coi thường chính mình vậy? ”

Người mượn tiền trả lời:

- “Tôi sẽ không lỗ vốn, từ nay trở đi lúc anh ta đến đòi tiền, thì sẽ có nhiều ngày quỳ lạy tôi mà !”

(Tiếu lâm)

Suy tư 44:

Mượn một ít tiền còm mà cũng cúi đầu quỳ lạy thì rõ là người hèn; cho mượn một chút tiền mà bắt người ta phải quỳ lạy là một người thất đức.

Người đời hay phán đoán việc làm bên ngoài của người khác để rồi chê hoặc khen, nhưng người Ki-tô hữu thì luôn để sự phán đoán này cho Thiên Chúa, còn họ thì chỉ biết cầu nguyện cho anh chị em mình mà thôi.

Người khác thấy người hèn hạ thì khinh và thấy người sang thì trọng nể, nhưng trong con mắt của người Ki-tô hữu thì tất cả mọi người đều đáng được yêu mến và tôn trọng như nhau, bởi vì chính Đức Chúa Giê-su đã đổ máu và cứu chuộc tất cả mọi người không trừ một ai.

Quỳ xuống lạy để mượn một ít tiền –đôi lúc- cũng là một mưu mô của họ nên không đáng trách, nhưng quỳ xuống lạy đầu hàng ma quỷ và chước cám dỗ, thì không những đáng trách mà còn là một sự nhục mạ Thiên Chúa của người Ki-tô hữu...

(1) Cách thức cùng nhau mượn tiền tạm thời của người xưa.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.140194

http://nhantai.info